Talep edilen ürün varsa, Teslim Tutanağı ile belirli bir süre için sağlanabilmektedir.