Son Kullanıcı Belgesi, yardım olarak sağlanan satışlar ve silahlar da dahil olmak üzere uluslararası transferlerde kullanılan, alıcının malzemelerin nihai alıcısı olduğuna ve malzemeleri üçüncü taraflara devretmeyi planlamadığına dair istenen bir belgedir. Her siparişteki ürünler için son kullanıcı, son kullanıcı ülkesi ve ürün kullanım amacı mutlaka bildirilmeli ve kullanıcı yetkili makamı tarafından onaylanmalıdır. Belge için lütfen tıklayınız.