Norbo is working on the production of mechanical systems for land platforms, as well as their integration into the platforms. Thus, it offers ready-to-use solutions to the end-user.

Norbo, entegrasyon konusuna, bir ürünün kendi başına ne kadar iyi olursa olsun, kullanılacağı platforma ya da yere, doğru bir şekilde entegre edildiği zaman anlam kazandığının bilinci ile yaklaşıyor. Süreçlerini ve ekibini ise entegrasyonun, esneklik gerektiren bir faaliyet olduğunun farkındalığı ile oluşturuyor.

Ürün entegrasyonunun gerektirdiği bilgi birikimi, tecrübe ve esneklik, Norbo’nun, diğer faaliyet alanlarından sahip olageldiği nitelikler olarak, sahada önemli bir fark yaratıyor.

For detailed information, you can contact Norbo authorities via the contact information or contact form on the Contact page.

en_USEnglish